Maranata

Domnul nostru vine

 

 

 

 

 

 

Pastor: Daniel Corjuc
casatorit cu "Monica" au un fiu "Andreas"
E-mail: [email protected]

Diacon: Calin Bejera
casatorit cu "Alina" au doi fii  "Romina si Mattia"
E-mail: [email protected]

 

Diacon: Ioan Hrezdac
casatorit cu "Florica" au doi fii "Samuel si Abel"
E-mail: [email protected]

 

Pop Beniamin
casatorit cu "Maria" au doi fii "Ilaria si Alessio"
E-mail: [email protected]


 

Dzitac Gheorghe
casatorit cu "Loredana" au 3 fii:
Rahela, Lucas, Deivid
E-mail: [email protected]